Skrotade Mercedes bilar September 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Mercedes bilar i september 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Mercedes modellerna som skrotas. I september har totalt 531 Mercedes bilar lämnats för skrotning i Sverige, samt 1 329 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Mercedes modeller i september

273 st. Bensin

252 st. Diesel

4 st. Naturgas

1 st. Plug-in Hybrid Bensin

1 st. Plug-in Hybrid Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Mercedes i september

488 st. Diesel

276 st. Plug-in Hybrid Diesel

242 st. Plug-in Hybrid Bensin

149 st. Electric

107 st. Bensin

54 st. Mild-Hybrid Bensin

13 st. Mild-Hybrid Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Mercedes bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Mercedes-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Mercedes till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 4 402 Mercedes strukits ur vägtrafikregistret, medan 16 181 har nyregistrerats. I september skrotades 16 529 personbilar, medan 24 450 nyregistrerades. Och under året har 142 241 personbilar skrotats medan 257 968 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Mercedes modellerna för 2021 visas nedan.

I sept. har 143 st. E-Class skrotats, och under 2021 har 1 191 skrotats

I sept. har 126 st. C-Class skrotats, och under 2021 har 1 097 skrotats

I sept. har 37 st. A-Class skrotats, och under 458 har skrotats

I sept. har 55 st. Vito skrotats, och under 2021 har 371 skrotats

I sept. har 41 st. Sprinter skrotats, och under 2021 har 300 skrotats

De 5 mest frekventa skrotade Mercedes modellerna för 2021 visas nedan.

I sept. har 102 st. .E-Class nyregistrerats, och under 2021 har 2 174 nyregistrerats

I sept. har 187 st. A-Class nyregistrerats, och under 2021 har 1 830 nyregistrerats

I sept. har 161 st. Sprinter nyregistrerats, och under 2021 har 1 625 nyregistrerats

I sept. har 106 st. C-Class nyregistrerats, och under 2021 har 1 622 nyregistrerats

I sept. har 143 st. Vito nyregistrerats, och under 2021 har 1 484 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken