Skrotade Skoda bilar September 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Skoda bilar i september 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Skoda modellerna som skrotas. I september har totalt 633 Skoda bilar lämnats för skrotning i Sverige, och 882 har nyregistrerats under samma tid.

Drivmedel för skrotade Skoda modeller i september

529 st. Bensin

95 st. Diesel

6 st. Etanol

2 st. Naturgas

1 st. Mild-Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Skoda i september

347 st. Electric

265 st. Bensin

125 st. Plug-in Hybrid Bensin

74 st. Diesel

46 st. Natural Gasa

25 st. Mild-Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Skoda bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Skoda -ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Skoda till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 5 629 Skoda strukits ur vägtrafikregistret, medan 10 357 har nyregistrerats. I september skrotades 16 529 personbilar, medan 24 450 nyregistrerades. Och under året har 142 241 personbilar skrotats medan 257 968 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Skoda modellerna för 2021 visas nedan.

I sept. har 275 st. Octavia skrotats, och under 2021 har 2 260 skrotat

I sept. har 194 st. Fabia skrotats, och under 2021 har 1 754 skrotat

I sept. har 128 st. Felicia skrotats, och under 2021 har 1 275 skrotats

I sept. har 15 st. Superb skrotats, och under 2021 har 175 skrotats

I sept. har 9 st. Romster skrotats, och under 2021 har 56 skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Skoda modellerna för 2021 visas nedan.

I sept. har 183 st. Octavia nyregistrerats, och under 2021 har 2 852 nyregistrerats

I sept. har 347 st. Enuaq iV nyregistrerats, och under 2021 har 1 794 nyregistrerats

I sept. har 56 st. Superb nyregistrerats, och under 2021 har 1 396 nyregistrerats

I sept. har 194 st. Kamiq nyregistrerats, och under 2021 har 1 201 nyregistrerats

I sept. har 64 st. Kodiaq nyregistrerats, och under 2021 har 911 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken