Skrotade Audi bilar September 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Audi bilar i september 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Audi modellerna som skrotas. I september har totalt 734 Audi bilar lämnats för skrotning i Sverige, medan 985 nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Audi modeller i september

561 st. Bensin

169 st. Diesel

1 st. Etanol

1 st. Mild-Hybrid Diesel

2 st. Mild-Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Audi i september

389 st. Electric

180 st. Mild-Hybrid Diesel

133 st. Plug-in Hybrid Bensin

127 st. Bensin

121 st. Mild-Hybrid Bensin

26 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Audi bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Audi-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Audi till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 6 193 Audi strukits ur vägtrafikregistret, medan 12 835 har nyregistrerats. I september skrotades 16 529 personbilar, medan 24 450 nyregistrerades. Och under året har 142 241 personbilar skrotats medan 257 968 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Audi modellerna för 2021 visas nedan.

I sept. har 291 st. A4 skrotats, och under 2021 har 2 321 skrotats

I sept. har 186 st. A6 skrotats, och under 2021 har 1 659 skrotats

I sept. har 97 st. A3 skrotats, och under 2021 har 930 skrotats

I sept. har 48 st. modell 100 skrotats, och under 2021 har 479 skrotats

I sept. har 18 st. A5 skrotats, och under 2021 har 112 skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Audi modellerna för 2021 visas nedan.

I sept. har 108 st. A3 nyregistrerats, och under 2021 har 2 164 nyregistrerats

I sept. har 129 st. A6 nyregistrerats, och under 2021 har 2 146 nyregistrerats

I sept. har 191 st. e-tron nyregistrerats, och under 2021 har 1 430 nyregistrerats

I sept. har 31 st. A4 nyregistrerats, och under 2021 har 1 396nyregistrerats

I sept. har 99 Q8 nyregistrerats, och under 2021 har 977 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken