Skrotade och nyregistrerade Volvo bilar mars 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade Volvo-bilar i mars 2021. I denna månad har 3 330 Volvo lämnats för skrotning i Sverige medan 11 835 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa skrotade modellerna.

Drivmedel för skrotade Volvo i mars

2 786 st. Bensin

444 st. Diesel

52 st. Etanol

37 st. Naturgas

6 st. Plug-in Hybrid Bensin

2 st. Mild-Hybrid Diesel

2 st. Mild-Hybrid Bensin

1 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Volvo i mars

4 492 st. Mild-Hybrid Diesel

4 514 st. Plug-in Hybrid Bensin

1 430 st. Mild-Hybrid Bensin

999 st. Bensin

331 st. Diesel

69 st. El

Stort återvinningsvärde i uttjänta Volvo bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Volvo-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Volvo till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Under pågående år har 8 106 Volvo strukits ur vägtrafikregistret medan 21 198 har nyregistrerats. I mars skrotades 18 683 personbilar och 55 161 nyregistrerades i Sverige. Och under pågående år har totalt 45 124 personbilar skrotats medan 103 616 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa Volvo-modellerna som skrotats.

I mars har 952 st. V70 skrotats och under pågående år har 2 387 skrotats

I mars har 370 st. V40 skrotats och under pågående år har 846 skrotats

I mars har 294 st. 850 skrotats och under pågående år har 720 skrotats

I mars har 230 st. S40 skrotats och under pågående år har 585 skrotats

I mars har 248 st. 900 skrotats och under pågående år har 561 skrotats

De 5 mest frekventa Volvo-modellerna som nyregistrerats

I mars har 4 060 st. V60 nyregistrerats och under pågående år har 6 962 nyregistrerats

I mars har 2 799 st. XC40 nyregistrerats och under pågående år har 5 121 nyregistrerats

I mars har 2 719 st. XC60 nyregistrerats och under pågående år har 4 848 nyregistrerats

I mars har 1 682 V90 nyregistrerats och under pågående år har 3 029 nyregistrerats

I mars har 438 st. XC90 nyregistrerats och under pågående år har 921 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken