Skrotade och nyregistrerade Volvo bilar april 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade Volvo-bilar i april 2021. I denna månad har 3 126 Volvo lämnats för skrotning i Sverige medan 2 554 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa skrotade bilmodellerna.

Drivmedel för skrotade Volvo i april

2 485 st. Bensin

547 st. Diesel

46 st. Etanol

24 st. Naturgas

12 st. Plug-in Hybrid Bensin

4 st. Mild-Hybrid Diesel

4 st Plug-in Hybrid Diesel

2 st. Electric

2 st. Mild-Hybrid Bensin


Drivmedel för nyregistrerade Volvo i april

1 103 st. Plug-in Hybrid Bensin

660 st. Mild-Hybrid Diesel

318 st. Mild-Hybrid Bensin

271 st. Bensin

162 st. El

40 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Volvo bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Volvo-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Volvo till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Under pågående år har 11 232 Volvo strukits ur vägtrafikregistret medan 23 752 har nyregistrerats. I april skrotades 18 683 personbilar och 55 161 nyregistrerades i Sverige. Och under pågående år har totalt 61 233 personbilar skrotats medan 127 081 har nyregistrerats

De 5 mest frekventa Volvo-modellerna som skrotats.

I april har 810 st. V70 skrotats och under pågående år har 3 188 skrotats

I april har 352 st. V40 skrotats och under pågående år har 1 198 skrotats

I april har 322 st. 850 skrotats och under pågående år har 1 042 skrotats

I april har 188 st. S40 skrotats och under pågående år har 773 skrotats

I april har 198 st. 900 skrotats och under pågående år har 759 skrotats

De 5 mest frekventa Volvo-modellerna som nyregistrerats

I april har 781 st. V60 nyregistrerats och under pågående år har 7 743 nyregistrerats

I april har 718 st. XC40 nyregistrerats och under pågående år har 5 839 nyregistrerats

I april har 685 st. XC60 nyregistrerats och under pågående år har 5 533 nyregistrerats

I april har 233 V90 nyregistrerats och under pågående år har 3 262 nyregistrerats

I april har 94 st. XC90 nyregistrerats och under pågående år har 1 015 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken