Skrotade och nyregistrerade Volvo bilar februari 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade Volvo-bilar i februari 2021. I september har 3 037 Volvo lämnats för skrotning i Sverige, medan 2 032 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa skrotade bilmodellerna.

Drivmedel för skrotade Volvo i februari

2500 st. Bensin

416 st. Diesel

59 st. Etanol

22 st. Naturgas

19 st. Plug-in Hybrid Bensin

11 st. Mild-Hybrid Diesel

8 st. Mild-Hybrid Bensin

2 st. Plug-in Hybrid Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Volvo i februari

875 st. Mild-Hybrid Diesel

618 st. Plug-in Hybrid Bensin

303 st. Mild-Hybrid Bensin

187 st. Bensin

40 st. El

9 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Volvo bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Volvo-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Volvo till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Under pågående år har 5 230 Volvo strukits ur vägtrafikregistret medan 10 312 har nyregistrerats. I februari skrotades 14 130 personbilar och 25 544 nyregistrerades i Sverige. Och under pågående år har totalt 28 921 personbilar skrotats medan 57 338 har nyregistrerats

De 5 mest frekventa Volvo-modellerna som skrotats.

I febr. har 735 st. V70 skrotats och under pågående år har 1 435 skrotats

I febr. har 251 st. V40 skrotats och under pågående år har 476 skrotats

I febr. har 214 st. 850 skrotats och under pågående år har 426 skrotats

I febr. har 179 st. S40 skrotats och under pågående år har 355 skrotats

I febr. har 152 st. 900 skrotats och under pågående år har 313 skrotats

De 5 mest frekventa Volvo-modellerna som nyregistrerats

I febr. har 1 614 st. V60 nyregistrerats och under pågående år har 2 902 nyregistrerats

I febr. har 1 340 st. XC40 nyregistrerats och under pågående år har 2 322 nyregistrerats

I febr. har 1 164 st. XC60 nyregistrerats och under pågående år har 2 129 nyregistrerats

I febr. har 689 V90 nyregistrerats och under pågående år har 1 348 nyregistrerats

I febr. har 269 st. XC90 nyregistrerats och under pågående år har 483 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken