Skrotade och nyregistrerade Volvo bilar maj 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade Volvo-bilar i maj 2021. I denna månad har 3 126 Volvo lämnats för skrotning i Sverige medan 2 554 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa skrotade bilmodellerna.

Drivmedel för skrotade Volvo i maj

2 707 st. Bensin

405 st. Diesel

48 st. Etanol

30 st. Naturgas

19 st. Electric

9 st. Plug-in Hybrid Bensin

7 st. Mild-Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Volvo i maj

999 st. Plug-in Hybrid Bensin

766 st. Mild-Hybrid Diesel

392 st. Mild-Hybrid Bensin

273 st. Bensin

132 st. El

44 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Volvo bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Volvo-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Volvo till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Under pågående år har 14 461 Volvo strukits ur vägtrafikregistret medan 26 358 st. har nyregistrerats. I maj skrotades 16 255 personbilar och 26 674 nyregistrerades i Sverige. Och under pågående år har totalt 77 488 personbilar skrotats medan 153 755 har nyregistrerats

De 5 mest frekventa Volvo-modellerna som skrotats.

I maj har 964 st. V70 skrotats och under pågående år har 4 152 skrotats

I maj har 316 st. V40 skrotats och under pågående år har 1 514 skrotats

I maj har 320 st. 850 skrotats och under pågående år har 1 362 skrotats

I maj har 232 st. 900 skrotats och under pågående år har 991 skrotats

I maj har 197 st. S40 skrotats och under pågående år har 970 skrotats

De 5 mest frekventa Volvo-modellerna som nyregistrerats

I maj har 980 st. V60 nyregistrerats och under pågående år har 8 241 nyregistrerats

I maj har 752 st. XC40 nyregistrerats och under pågående år har 6 591 nyregistrerats

I maj har 498 st. XC60 nyregistrerats och under pågående år har 6 513 nyregistrerats

I maj har 168 V90 nyregistrerats och under pågående år har 3 430 nyregistrerats

I maj har 145 st. XC90 nyregistrerats och under pågående år har 1 160 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken