Skrotade och nyregistrerade Volvo bilar juni 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade Volvo-bilar i juni 2021. I denna månad har 3 106 Volvo lämnats för skrotning i Sverige medan 5 217 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa skrotade bilmodellerna.

Drivmedel för skrotade Volvo i juni

2 642 st. Bensin

332 st. Diesel

55 st. Etanol

24 st. Plug-in Hybrid Bensin

23 st. Naturgas

10 st. Electric

10 st. Mild-Hybrid Bensin

8 st. Mild-Hybrid Diesel

2 st. Plug-in Hybrid Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Volvo i juni

2 290 st. Plug-in Hybrid Bensin

1 725 st. Mild-Hybrid Diesel

772 st. Mild-Hybrid Bensin

263 st. Bensin

134 st. Electric

33 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Volvo bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Volvo-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Volvo till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Under pågående år har 17 567 Volvo strukits ur vägtrafikregistret medan 31 575 har nyregistrerats. I juni skrotades 16 727 personbilar och 38 7097 nyregistrerades i Sverige. Och under pågående år har totalt 94 215 personbilar skrotats medan 192 462 har nyregistrerats

De 5 mest frekventa Volvo-modellerna som skrotats.

I juni har 893 st. V70 skrotats och under pågående år har 5 045 skrotats

I juni har 336 st. V40 skrotats och under pågående år har 1 850 skrotats

I juni har 312 st. 850 skrotats och under pågående år har 1 674 skrotats

I juni har 194 st. 900 skrotats och under pågående år har 1 185 skrotats

I juni har 215 st. S40 skrotats och under pågående år har 1 185 skrotats

De 5 mest frekventa Volvo-modellerna som nyregistrerats

I juni har 1 748 st. V60 nyregistrerats och under pågående år har 9989 nyregistrerats

I juni har 1 524 st. XC60 nyregistrerats och under pågående år har 8 037 nyregistrerats

I juni har 1 165 st. XC40 nyregistrerats och under pågående år har 7 756 nyregistrerats

I juni har 509 st. V90 nyregistrerats och under pågående år har 3 939 nyregistrerats

I juni har 209 st. XC90 nyregistrerats och under pågående år har 1 369 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken