Skrotade och nyregistrerade Volvo bilar juli 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade Volvo-bilar i juli 2021. I denna månad har 2 552 Volvo lämnats för skrotning i Sverige medan 1 849 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa skrotade bilmodellerna.

Drivmedel för skrotade Volvo i juli

2 170 st. Bensin

286 st. Diesel

54 st. Etanol

22 st. Naturgas

10 st. Electric

5 st. Mild-Hybrid Diesel

10 st. Electric

5 st. Mild-Hybrid Diesel

1 st. Plug-in Hybrid Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Volvo i juli

738 st. Mild-Hybrid Diesel

616 st. Plug-in Hybrid Bensin

241 st. Mild-Hybrid Bensin

205 st. Bensin

40 st. Electric

9 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Volvo bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Volvo-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Volvo till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Under pågående år har 20 119 Volvo strukits ur vägtrafikregistret medan 33 424 har nyregistrerats. I juli skrotades 14 125 personbilar och 17 888 nyregistrerades i Sverige. Och under pågående år har totalt 108 340 personbilar skrotats medan 210 350 har nyregistrerats

De 5 mest frekventa Volvo-modellerna som skrotats.

I juli har 727 st. V70 skrotats och under pågående år har 5 772 skrotats

I juli har 283 st. V40 skrotats och under pågående år har 2 133 skrotats

I juli har 269 st. 850 skrotats och under pågående år har 1 943 skrotats

I juli har 170 st. S40 skrotats och under pågående år har 1 355 skrotats

I juli har 148 st. 900 skrotats och under pågående år har 1 333 skrotats

De 5 mest frekventa Volvo-modellerna som nyregistrerats

I juli har 537 st. V60 nyregistrerats och under pågående år har 10 526 nyregistrerats

I juli har 464 st. XC60 nyregistrerats och under pågående år har 8 501 nyregistrerats

I juli har 465 st. XC40 nyregistrerats och under pågående år har 8221 nyregistrerats

I juli har 173 st. V90 nyregistrerats och under pågående år har 4 112 nyregistrerats

I juli har 193 st. XC90 nyregistrerats och under pågående år har 1 562 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken