Skrotade och nyregistrerade Volvo bilar augusti 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade Volvo-bilar i juli 2021. I denna månad har 3 149 Volvo lämnats för skrotning i Sverige medan 1 519 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa skrotade bilmodellerna.

Drivmedel för skrotade Volvo i augusti

2 685 st. Bensin

378 st. Diesel

48 st. Etanol

24 st. Naturgas

11 st. Plug-in Hybrid Bensin

3 st. Mild-Hybrid Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Volvo i augusti

448 st. Mild-Hybrid Diesel

658 st. Plug-in Hybrid Bensin

164 st. Mild-Hybrid Bensin

207 st. Bensin

42 st. Electric

Stort återvinningsvärde i uttjänta Volvo bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Volvo-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Volvo till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Under pågående år har 23 268 Volvo strukits ur vägtrafikregistret medan 34 943 har nyregistrerats. I augusti skrotades 17 373 personbilar och 22 167 nyregistrerades i Sverige. Och under pågående år har totalt 125 713 personbilar skrotats medan 232 517 har nyregistrerats

De 5 mest frekventa Volvo-modellerna som skrotats.

I augusti har 863 st. V70 skrotats och under pågående år har 6 635 skrotats

I augusti har 305 st. V40 skrotats och under pågående år har 2 438 skrotats

I augusti har 334 st. 850 skrotats och under pågående år har 2 277 skrotats

I augusti har 219 st. S40 skrotats och under pågående år har 1 574 skrotats

I augusti har 240 st. 900 skrotats och under pågående år har 1 573 skrotats

De 5 mest frekventa Volvo-modellerna som nyregistrerats

I augusti har 354 st. V60 nyregistrerats och under pågående år har 10 880 nyregistrerats

I augusti har 398 st. XC60 nyregistrerats och under pågående år har 8 899 nyregistrerats

I augusti har 463 st. XC40 nyregistrerats och under pågående år har 86841 nyregistrerats

I augusti har 155 st. V90 nyregistrerats och under pågående år har 4 267 nyregistrerats

I augusti har 108 st. XC90 nyregistrerats och under pågående år har 1 670 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken