Skrotade och nyregistrerade Volvo bilar Januari 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade Volvo-bilar i januari 2021. I januari har 2 319 Volvo lämnats för skrotning i Sverige, medan 4 219 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest skrotade modellerna.

Drivmedel för skrotade Volvo i januari

1 893 st. Bensin

342 st. Diesel

46 st. Etanol

15 st. Naturgas

13 st. Plug-in Hybrid Bensin

8 st. Mild-Hybrid Bensin

2 st. Plug-in Hybrid Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Volvo i januari

1 615 st. Mild-Hybrid Diesel

1 519 st. Plug-in Hybrid Bensin

564 st. Mild-Hybrid Bensin

393 st. Bensin

41 st. Electric

87 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Volvo bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Volvo-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Volvo till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Under jan har 2 319 Volvo strukits ur vägtrafikregistret, medan 4 219 har nyregistrerats. I jan. skrotades 12 311 personbilar, medan 22 911 nyregistrerades.

De 5 mest frekventa Volvo-modellerna som skrotats.

I jan. har 700 st. V70 skrotats

I jan. har 225 st. V40 skrotats

I jan. har 212 st. 850 skrotats

I jan. har 176 st. S40 skrotats

I jan. har 161 st. 900 skrotats

De 5 mest frekventa Volvo-modellerna som nyregistrerats

I jan. har 1 288 st. V60 nyregistrerats

I jan. har 982 st. XC40 nyregistrerats

I jan. har 965 st. XC60 nyregistrerats

I jan. har 659 V90 nyregistrerats

I jan. har 214 st. XC90 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken