Skrotade och nyregistrerade Subaru bilar September 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Subaru bilar i september 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Subaru modellerna som skrotas. I september har totalt 119 Subaru bilar lämnats för skrotning i Sverige medan 318 st. har nyregistrerats

Drivmedel för skrotade Subaru modeller i september

105 st. Bensin

13 st. Diesel

1 st. Naturgas

Drivmedel för nyregistrerade Subaru i september

244 st. Bensin

74 st. Plug-in Hybrid bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Subaru bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Subaru-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Subaru till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 967 st. Subaru strukits ur vägtrafikregistret, medan 2 050 har nyregistrerats. I september skrotades 16 529 personbilar, medan 24 450 nyregistrerades. Och under året har 142 241 personbilar skrotats medan 257 968 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Subaru modellerna för 2021 visas nedan

I sept. har 51 st. Legacy skrotats och under jan.-sept. har 385 skrotats

I sept. har 23 st. Outback skrotats och under jan.-sept. har 205 skrotats

I sept. har 17 st. Forester skrotats och under jan.-sept. har 138 skrotats

I sept. har 14 st. Impreza skrotats och under jan.-sept. har 119 skrotats

I sept. har 12 st. Leone skrotats och under jan.-sept. har 78 skrotats

De 3 nyregistrerade Subaru modellerna för 2021 visas nedan

I sept. har 136 st. Outback nyregistrerats och under jan.-sept. har 1 360 nyregistrerats

I sept. har 74 st. XV nyregistrerats och under jan.-sept. har 364 nyregistrerats

I sept. har 108 st. Forester nyregistrerats och under jan.-sept. har 326 nyregistrerats