Skrotade och nyregistrerade Volkswagen bilar oktober 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade Volkswagen bilar i oktober 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Volkswagen modellerna som skrotats. I oktober har totalt 1 816 Volkswagen bilar lämnats för skrotning i Sverige medan 2 559 har nyregistrerats

Drivmedel för skrotade Volkswagen-modeller i oktober (redovisade)

1 216 st. Bensin

526 st. Diesel

35 st. Natural Gas

32 st. Etanol

3 st. Mild-Hybrid Bensin

2 st. Electric

2 st Plug-in Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Volkswagen-modeller i oktober (redovisade)

937 st. Electric

746 st. Diesel

461 st. Bensin

262 st. Plug-in Hybrid Bensin

77 st. Natural Gas

76 st. Mild-Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Volkswagen bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Volkswagen-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Volkswagen till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 18 866 st. Volkswagen strukits ur vägtrafikregistret medan 39 055 har nyregistrerats. I oktober skrotades 15 624 personbilar medan 22 241 nyregistrerades. Och under året har 157 866 personbilar skrotats medan 280 287 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Volkswagen modeller i oktober visas nedan

640 st. Golf har skrotats

488 st. Passat har skrotats

214 st. Polo har skrotats

164 st. Caddy har skrotats

86 st. Transporter har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Volkswagen modeller i oktober visas nedan

642 st. !D4 har nyregistrerats

316 st. Tiguan har nyregistrerats

271 st. ID3 har nyregistrerats

253 st. Golf har nyregistrerats

236 st. Passat har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken