Skrotade och nyregistrerade Toyota bilar i oktober 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade Toyota-bilar i oktober 2021. I oktober har 509 Toyota lämnats för skrotning i Sverige medan 1 695 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa Toyota-modellerna som skrotats.

Drivmedel för skrotade Toyota i oktober (redovisade)

403 st. Bensin

65 st. Mild-Hybrid Bensin

40 st. Diesel

1 st. Plug-in Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Toyota i oktober (redovisade)

985 st. Mild-Hybrid Bensin

310 st. Plug-in Hybrid Bensin

175 st. Diesel

171 st. Bensin

53 st. Electric

Stort återvinningsvärde i uttjänta Toyota bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Volvo-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Toyota till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 5 247 st. Toyota strukits ur vägtrafikregistret medan 23 472 har nyregistrerats. I oktober skrotades 15 624 personbilar medan 22 241 nyregistrerades. Och under året har 157 866 personbilar skrotats medan 280 287 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Toyota modeller i oktober visas nedan

115 st. Corolla har skrotats

98 st. Avensis har skrotats

97 st. Yaris har skrotats

32 st. Prius har skrotats

22 st. Auris har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Toyota modeller i oktober visas nedan

604 st. Corolla har nyregistrerats

436 st. RAV4 har nyregistrerats

116 st. Aygo har nyregistrerats

110 st. Pro-Ace har nyregistrerats

102 st. Yaris har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken