Skrotade och nyregistrerade Volvo bilar oktober 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade Volvo-bilar i oktober 2021. I denna månad har 2 911 Volvo lämnats för skrotning i Sverige medan 3 008 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa drivmedlen.

Drivmedel för skrotade Volvo i oktober (redovisade)

2 319 st. Bensin

368 st. Diesel

116 st. Plug-in Hybrid Bensin

60 st. Etanol

25 st. Natural Gas

14 st. Mild-Hybrid Bensin

8 st. Mild-Hybrid Diesel

1 st. Electric

1 st. Plug-in Hybrid Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Volvo i oktober (redovisade)

1 126 st. Plug-in Hybrid Bensin

858 st. Mild-Hybrid Diesel

654 st. Mild-Hybrid Bensin

204 st. Bensin

155 st. Electric

11 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Volvo bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Volvo-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Volvo till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 29 217 Volvo-bilar strukits ur vägtrafikregistret medan 40 041 har nyregistrerats. I oktober skrotades 15 624 personbilar medan 22 241 nyregistrerades. Och under året har 157 866 personbilar skrotats medan 280 287 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Volvo-modeller i oktober visas nedan

773 st. V70 har skrotats

273 st. 850 har skrotats

265 st. V40 har skrotats

193 st. S40 har skrotats

177 st. 900 har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Volvo-modeller i oktober visas nedan

1 125 XC40 har nyregistrerats

761 st. XC60 har nyregistrerats

665 st. V60 har nyregistrerats

287 st. V90 har nyregistrerats

123 st. XC90 har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken