Skrotade och nyregistrerade Volkswagen bilar januari 2022

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Volkswagen-bilar i januari 2022. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Volkswagen-modeller som skrotas. I denna månad har totalt 1 481 Volkswagen-bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 2 545 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Volkswagen i januari (redovisade)

1 0197 st. Bensin

400 st. Diesel

29 st. Natural Gas

26 st. Ethanol

5 st. Plug-in Hybrid Bensin

1 st. Electrioc

1 st. Mild-Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Volkswagen i januari (redovisade)

863 st. Diesel

752 st. Electric

705 st. Bensin

152 st. Plug-in Hybrid Bensin

53 st. Mild-Hybrid Bensin

20 st. Natural Gas

Volkswagen:s försäljning av el-varianter jämförd med genomsnittsvärden

Under nuvarande år har 2 545 Volkswagen nyregistrerats varav 752 (29,5 %) har varit Electric och 152 (6,0 %) har varit Plug-in Hybrid samt 1 481 Volkswagen har skrotats.

Under samma tid har 19 230 personbilar nyregistrerats varav 4 698 (24,4 %) har varit Electric och 4 851 (25,2 %) har varit Plug-in Hybrid samt 11 000 har skrotats.

De 5 mest frekventa skrotade Volkswagen-modeller i januari visas nedan

523 st. Golf har skrotats

399 st. Passat har skrotats

164 st. Polo har skrotats

104 st. Caddy har skrotats

93 st. Transporter har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Volkswagen-modeller i januari visas nedan

647 st. ID.4 har nyregistrerats

359 st. T-Roc har nyregistrerats

310 st. Tiguan har nyregistrerats

258 st. Passat har nyregistrerats

209 st. Caddy har nyregistrerats

Stort återvinningsvärde i uttjänta Volkswagen-bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Volkswagen-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Volkswagen till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken