Skrotade och nyregistrerade Volvo bilar januari 2022

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Volvo-bilar i januari 2022. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Volvo-modeller som skrotas. I denna månad har totalt 1 963 Volvo-bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 3 482 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Volvo i januari (redovisade)

1 498 st. Bensin

356 st. Diesel

59 st. Ethanol

18 st. Natural Gas

11 st. Plug-in Hybrid Bensin

7 st. Mild-Hybrid Bensin

4 st. Mild-Hybrid Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Volvo i januari (redovisade)

1 340 st. Plug-in Hybrid Bensin

951 st. Mild-Hybrid Diesel

508 st. Electric

500 st. Mild-Hybrid Bensin

183 st. Bensin

Volvo:s försäljning av el-varianter jämförd med genomsnittsvärden

Under nuvarande år har 3 482 Volvo nyregistrerats varav 508 (14,6 %) har varit

Electric och 1 340 (38,5 %) har varit Plug-in Hybrid samt 1 963 Volvo har skrotats.

Under samma tid har 19 230 personbilar nyregistrerats varav 4 698 (24,4 %) har varit Electric och 4 851 (25,2 %) har varit Plug-in Hybrid samt 11 000 har skrotats.

De 5 mest frekventa skrotade Volvo-modeller i januari visas nedan

621 st. V70 har skrotats

169 st. V40 har skrotats

135 st. 850 har skrotats

127 st. V50 har skrotats

117 st. S40 har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Volvo-modeller i januari visas nedan

1292 st. XC40 har nyregistrerats

823 st. XC60 har nyregistrerats

787 st. V60 har nyregistrerats

294 st. V90 har nyregistrerats

179 st. XC90 har nyregistrerats

Stort återvinningsvärde i uttjänta Volvo-bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Volvo-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Volvo till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken