Skrotade och nyregistrerade Toyota bilar januari 2022

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Toyota-bilar i januari 2022. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Toyota-modeller som skrotas. I denna månad har totalt 490 Toyota-bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 1 673 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Toyota i januari (redovisade)

382 st. Bensin

68 st. Mild-Hybrid Bensin

41 st. Diesel

2 st. Plug-in Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Toyota i januari (redovisade)

1 327 st. Mild-Hybrid Bensin

167 st. Plug-in Hybrid Bensin

108 st. Diesel

50 st. Bensin

19 st. Electric

Toyota:s försäljning av el-varianter jämförd med genomsnittsvärden

Under nuvarande år har 1 673 Toyota nyregistrerats varav 19 (1,1 %) har varit Electric och 167 (10,0 %) har varit Plug-in Hybrid samt 490 Toyota har skrotats.

Under samma tid har 19 230 personbilar nyregistrerats varav 4 698 (24,4 %) har varit Electric och 4 851 (25,2 %) har varit Plug-in Hybrid samt 11 000 har skrotats.

De 5 mest frekventa skrotade Toyota-modeller i januari visas nedan

114 st. Corolla har skrotats

97 st. Yaris har skrotats

79 st. Avensis har skrotats

31 st. Prius har skrotats

25 st. Auris har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Toyota-modeller i januari visas nedan

573 st. RAV4 har nyregistrerats

263 st. Yaris Cross har nyregistrerats

253 st. Yaris har nyregistrerats

203st. Corolla har nyregistrerats

184 st. C-HR har nyregistrerats

Stort återvinningsvärde i uttjänta Toyota-bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Toyota-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Toyota till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken