Skrotade och nyregistrerade Volkswagen bilar december 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade Volkswagen bilar i december 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Volkswagen modellerna som skrotats. I december har totalt 1 406 Volkswagen bilar lämnats för skrotning i Sverige medan 3 833 har nyregistrerats

Drivmedel för skrotade Volkswagen-modeller i december (redovisade)

907 st. Bensin

449 st. Diesel

29 st. Natural Gas

14 st. Etanol

5 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Volkswagen-modeller i december (redovisade)

1 475 st. Electric

900 st. Diesel

840 st. Bensin

517 st. Plug-in Hybrid Bensin

89 st. Mild-Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Volkswagen bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Volkswagen-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Volkswagen till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 22 359 st. Volkswagen strukits ur vägtrafikregistret medan 45 449 har nyregistrerats. I december skrotades 11 794 personbilar medan 29 644 nyregistrerades. Och under året har 186 482 personbilar skrotats medan 333 320 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Volkswagen modeller i december visas nedan

462 st. Golf har skrotats

407 st. Passat har skrotats

157 st. Polo har skrotats

115 st. Caddy har skrotats

66 st. Transporter har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Volkswagen modeller i december visas nedan

1 104 st. D4 har nyregistrerats

494 st. T-Roc har nyregistrerats

380 st. Tiguan har nyregistrerats

370 st. Passat har nyregistrerats

362 st. Arteon har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken