Skrotade och nyregistrerade Volvo bilar december 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade Volvo-bilar i december 2021. I denna månad har 2 162 Volvo lämnats för skrotning i Sverige medan 4 405 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa drivmedlen.

Drivmedel för skrotade Volvo i december (redovisade)

1 670 st. Bensin

390 st. Diesel

55 st. Etanol

20 st. Natural Gas

9 st. Plug-in Hybrid Bensin

8 st. Electric

6 st. Mild-Hybrid Diesel

3 st. Plug-in Hybrid Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Volvo i december (redovisade)

1 944 st. Plug-in Hybrid Bensin

1 279 st. Mild-Hybrid Diesel

749 st. Mild-Hybrid Bensin

272 st. Electric

151 st. Bensin

10 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Volvo bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Volvo-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Volvo till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 34 456 Volvo-bilar strukits ur vägtrafikregistret medan 47 779 har nyregistrerats. I december skrotades 11 794 personbilar medan 29 644 nyregistrerades. Och under året har 186 482 personbilar skrotats medan 333 320 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Volvo-modeller i december visas nedan

673 st. V70 har skrotats

198 st. V40 har skrotats

139 st. S40 har skrotats

136 st. S60 har skrotats

130 st. 900 har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Volvo-modeller i december visas nedan

1 199 st. XC60 har nyregistrerats

1 195 st. XC40 har nyregistrerats

1 147 st. V60 har nyregistrerats

431 st. V90 har nyregistrerats

306 st. XC90 har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken