Skrotade och nyregistrerade Toyota bilar mars 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade Toyota-bilar i mars 2021. I mars har 640 Toyota lämnats för skrotning i Sverige medan 4 226 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa Toyota-modellerna som skrotats.

Drivmedel för skrotade Toyota i mars (redovisade)

497 st. Bensin

92 st. Mild-Hybrid Bensin

50 st. Diesel

1 st. Plug-in Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Toyota i mars

2 360 st. Mild-Hybrid Bensin

1 091 st. Plug-in Hybrid Bensin

547 st. Diesel

225 st. Bensin

2 st. Electric

Stort återvinningsvärde i uttjänta Toyota bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Toyota-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Toyota till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Under pågående år har 1 607 st. Toyota strukits ur vägtrafikregistret medan 8 493 har nyregistrerats. I mars skrotades 18 683 personbilar och 55 161 nyregistrerades i Sverige. Och under pågående år har totalt 45 124 personbilar skrotats medan 103 616 har nyregistrerats

De 5 mest frekventa Toyota-modellerna som skrotats

I mars har 160 st. Corolla skrotats och under pågående år har 417 skrotats

I mars har 133 st. Yaris skrotats och under pågående år har 309 skrotats

I mars har 90 st. Avensis skrotats och under pågående år har 229 skrotats

I mars har 60 st. Prius skrotats och under pågående år har 138 skrotats

I mars 25 st. Auris skrotats och under pågående år har 75 skrotats

De 5 mest frekventa Toyota-modellerna som nyregistrerats

I mars har 1 496 st. RAV4 nyregistrerats och under pågående år har 3 104 nyregistrerats

I mars har 510 st. C-HR nyregistrerats och under pågående år har 1 150 nyregistrerats

I mars har 498 st. Yaris nyregistrerats och under pågående år har 1 240 nyregistrerats

I mars har 947 st. Corolla nyregistrerats och under pågående år har 1 500 nyregistrerats

I mars har 329 st. Hilux nyregistrerats och under pågående år har 509 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken