Skrotade och nyregistrerade Toyota bilar februari 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade Toyota-bilar i februari 2021. I februari har 534 Toyota lämnats för skrotning i Sverige medan 2 256 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa Toyota-modellerna som skrotats.

Drivmedel för skrotade Toyota i februari (redovisade)

418 st. Bensin

70 st. Mild-Hybrid Bensin

46 st. Diesel

2 st. Plug-in Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Toyota i februari (redovisade)

1 338 st. Mild-Hybrid Bensin

533 st. Plug-in Hybrid Bensin

222 st. Diesel

162 st. Bensin

1 st. Fuel cell

Stort återvinningsvärde i uttjänta Toyota bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Toyota-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Toyota till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Under pågående år har 1 023 st. Toyota strukits ur vägtrafikregistret medan 4 979 har nyregistrerats. I februari skrotades 14 130 personbilar och 25 544 nyregistrerades i Sverige. Och under pågående år har totalt 28 921 personbilar skrotats medan 57 338 har nyregistrerats

De 5 mest frekventa Toyota-modellerna som skrotats

I februari har 146 st. Corolla skrotats och under pågående år har 257 skrotats

I februari har 96 st. Yaris skrotats och under pågående år har 176 skrotats

I februari har 73 st. Avensis skrotats och under pågående år har 139 skrotats

I februari har 41 st. Prius skrotats och under pågående år har 78 skrotats

I februari har 33 st. Hilux skrotats och under pågående år har 30 skrotats

De 5 mest frekventa Toyota-modellerna som nyregistrerats

I februari har 871 st. RAV4 nyregistrerats och under pågående år har 1 608 nyregistrerats

I februari har 428 st. C-HR nyregistrerats och under pågående år har 640 nyregistrerats

I februari har 291 st. Yaris nyregistrerats och under pågående år har 742 nyregistrerats

I februari har 277 st. Corolla nyregistrerats och under pågående år har 553 nyregistrerats

I februari har 107 st. Hilux nyregistrerats och under pågående år har 180 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken