Skrotade och nyregistrerade Toyota bilar april 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade Toyota-bilar i mars 2021. I april har 518 Toyota lämnats för skrotning i Sverige medan 2 143 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa Toyota-modellerna som skrotats.

Drivmedel för skrotade Toyota i april (redovisade)

409 st. Bensin

65 st. Mild-Hybrid Bensin

44 st. Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Toyota i april (redovisade)

1 643 st. Mild-Hybrid Bensin

187 st. Plug-in Hybrid Bensin

184 st. Bensin

72 st. Diesel

57 st. Electric

Stort återvinningsvärde i uttjänta Toyota bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Toyota-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Toyota till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Under pågående år har 1 607 st. Toyota strukits ur vägtrafikregistret medan 8 493 har nyregistrerats. I april skrotades 16 109 personbilar och 23 465 nyregistrerades i Sverige. Och under pågående år har totalt 61 233 personbilar skrotats medan 127 081 har nyregistrerats

De 5 mest frekventa Toyota-modellerna som skrotats

I april har 140 st. Corolla skrotats och under pågående år har 557 skrotats

I april har 99 st. Avensis skrotats och under pågående år har 328 skrotats

I april har 96 st. Yaris skrotats och under pågående år har 405 skrotats

I april har 38 st. Prius skrotats och under pågående år har 176 skrotats

I april 26 st. Auris skrotats och under pågående år har 101 skrotats

De 5 mest frekventa Toyota-modellerna som nyregistrerats

I april har 535 st. RAV4 nyregistrerats och under pågående år har 3 639 nyregistrerats

I april har 469 st. Corolla nyregistrerats och under pågående år har 1 969 nyregistrerats

I april har 488 st. Yaris nyregistrerats och under pågående år har 1 728 nyregistrerats

I april har 343 st. C-HR nyregistrerats och under pågående år har 1493 nyregistrerats

I april har 24 st. Hilux nyregistrerats och under pågående år har 533 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken