Skrotade och nyregistrerade Toyota bilar maj 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade Toyota-bilar i maj 2021. I maj har 510 Toyota lämnats för skrotning i Sverige medan 2 541 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa Toyota-modellerna som skrotats.

Drivmedel för skrotade Toyota i maj (redovisade)

406 st. Bensin

72 st. Mild-Hybrid Bensin

32 st. Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Toyota i maj (redovisade)

1 999 st. Mild-Hybrid Bensin

211 st. Plug-in Hybrid Bensin

155 st. Bensin

25 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Toyota bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Toyota-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Toyota till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Under pågående år har 2 635 st. Toyota strukits ur vägtrafikregistret medan 13 177 har nyregistrerats. I maj skrotades 16 255 personbilar och 26 674 nyregistrerades i Sverige. Och under pågående år har totalt 77 488 personbilar skrotats medan 153 755 har nyregistrerats

De 5 mest frekventa Toyota-modellerna som skrotats

I maj har 129 st. Corolla skrotats och under pågående år har 686 skrotats

I maj har 85 st. Yaris skrotats och under pågående år har 490 skrotats

I maj har 82 st. Avensis skrotats och under pågående år har 410 skrotats

I maj har 44 st. Prius skrotats och under pågående år har 220 skrotats

I maj 23 st. Aygo skrotats och under pågående år har 109 skrotats

De 5 mest frekventa Toyota-modellerna som nyregistrerats

I maj har 644 st. RAV4 nyregistrerats och under pågående år har 4 283 nyregistrerats

I maj har 782 st. Corolla nyregistrerats och under pågående år har 2 751 nyregistrerats

I maj har 375 st. Yaris nyregistrerats och under pågående år har 2 103 nyregistrerats

I maj har 443 st. C-HR nyregistrerats och under pågående år har 1 936 nyregistrerats

I maj har 71 st. Hilux nyregistrerats och under pågående år har 604 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken