Skrotade och nyregistrerade Toyota bilar juni 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade Toyota-bilar i juni 2021. I juni har 548 Toyota lämnats för skrotning i Sverige medan 3 088 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa Toyota-modellerna som skrotats.

Drivmedel för skrotade Toyota i juni (redovisade)

451 st. Bensin

62 st. Mild-Hybrid Bensin

33 st. Diesel

2 st Plug-in Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Toyota i juni (redovisade)

2 256 st. Mild-Hybrid Bensin

280 st. Plug-in Hybrid Bensin

269 st. Diesel

242 st. Bensin

40 st. Electric

Stort återvinningsvärde i uttjänta Toyota bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Toyota-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Toyota till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Under pågående år har 3 183 st. Toyota strukits ur vägtrafikregistret medan 16 265 har nyregistrerats. I juni skrotades 16 727 personbilar och 38 707 nyregistrerades i Sverige. Och under pågående år har totalt 94 215 personbilar skrotats medan 192 462 har nyregistrerats

De 5 mest frekventa Toyota-modellerna som skrotats

I juni har 146 st. Corolla skrotats och under pågående år har 832 skrotats

I juni har 98 st. Avensis skrotats och under pågående år har 508 skrotats

I juni har 88 st. Yaris skrotats och under pågående år har 578 skrotats

I juni har 37 st. Prius skrotats och under pågående år har 257 skrotats

I juni 25 st. Carina skrotats och under pågående år har 87 skrotats

De 5 mest frekventa Toyota-modellerna som nyregistrerats

I juni har 669 st. RAV4 nyregistrerats och under pågående år har 4 952 nyregistrerats

I juni har 796 st. Corolla nyregistrerats och under pågående år har 3 547 nyregistrerats

I juni har 686 st. Yaris nyregistrerats och under pågående år har 2 789 nyregistrerats

I juni har 389 st. C-HR nyregistrerats och under pågående år har 2 325 nyregistrerats

I juni har 143 st. Hilux nyregistrerats och under pågående år har 747 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken