Skrotade och nyregistrerade Toyota bilar juli 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade Toyota-bilar i juli 2021. I juli har 421 Toyota lämnats för skrotning i Sverige medan 1 801 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa Toyota-modellerna som skrotats.

Drivmedel för skrotade Toyota i juli (redovisade)

367 st. Bensin

35 st. Mild-Hybrid Bensin

18 st. Diesel

1 st Plug-in Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Toyota i juli (redovisade)

1 356 st. Mild-Hybrid Bensin

170 st. Plug-in Hybrid Bensin

148 st. Diesel

112 st. Bensin

15 st. Electric

Stort återvinningsvärde i uttjänta Toyota bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Toyota-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Toyota till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Under pågående år har 3 604 st. Toyota strukits ur vägtrafikregistret medan 18 066 har nyregistrerats. I juli skrotades 14 125 personbilar och 17 888 nyregistrerades i Sverige. Och under pågående år har totalt 108 340 personbilar skrotats medan 210 350 har nyregistrerats

De 5 mest frekventa Toyota-modellerna som skrotats

I juli har 119 st. Corolla skrotats och under pågående år har 951 skrotats

I juli har 75 st. Avensis skrotats och under pågående år har 583 skrotats

I juli har 72 st. Yaris skrotats och under pågående år har 650 skrotats

I juli har 20 st. Prius skrotats och under pågående år har 277 skrotats

I juli 15 st. Carina skrotats och under pågående år har 105 skrotats

De 5 mest frekventa Toyota-modellerna som nyregistrerats

I juli har 431 st. RAV4 nyregistrerats och under pågående år har 5 383 nyregistrerats

I juli har 500 st. Corolla nyregistrerats och under pågående år har 4 047 nyregistrerats

I juli har 359 st. Yaris nyregistrerats och under pågående år har 3 148 nyregistrerats

I juli har 225 st. C-HR nyregistrerats och under pågående år har 2 550 nyregistrerats

I juli har 101 st. Hilux nyregistrerats och under pågående år har 848 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken