Skrotade och nyregistrerade Toyota bilar augusti 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade Toyota-bilar i augusti 2021. I augusti har 555 Toyota lämnats för skrotning i Sverige medan 1 976 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa Toyota-modellerna som skrotats.

Drivmedel för skrotade Toyota i augusti (redovisade)

444 st. Bensin

70 st. Mild-Hybrid Bensin

41 st. Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Toyota i augusti (redovisade)

1 366 st. Mild-Hybrid Bensin

268 st. Plug-in Hybrid Bensin

158 st. Bensin

149 st. Diesel

35 st. Electric

Stort återvinningsvärde i uttjänta Toyota bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Toyota-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Toyota till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Under pågående år har 4 159 st. Toyota strukits ur vägtrafikregistret medan 20 042 har nyregistrerats. I augusti skrotades 17 352 personbilar och 22 166 nyregistrerades i Sverige. Och under pågående år har totalt 125 712 personbilar skrotats medan 232 516 har nyregistrerats

De 5 mest frekventa Toyota-modellerna som skrotats

I augusti har 131 st. Corolla skrotats och under pågående år har 1 082 skrotats

I augusti har 98 st. Yaris skrotats och under pågående år har 748 skrotats

I augusti har 88 st. Avensis skrotats och under pågående år har 671 skrotats

I augusti har 38 st. Prius skrotats och under pågående år har 315 skrotats

I augusti har 34 st. Aygo skrotats och under pågående år har 175 skrotats

De 5 mest frekventa Toyota-modellerna som nyregistrerats

I augusti har 681 st. RAV4 nyregistrerats och under pågående år har 6 064nyregistrerats

I augusti har 526 st. Corolla nyregistrerats och under pågående år har 4 573 nyregistrerats

I augusti har 250 st. Yaris nyregistrerats och under pågående år har 3 398 nyregistrerats

I augusti har 169 st. C-HR nyregistrerats och under pågående år har 2 719 nyregistrerats

I augusti har 82 st. Hilux nyregistrerats och under pågående år har 930 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken