Skrotade och nyregistrerade Seat bilar September 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Seat bilar i september 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Seat modellerna som skrotas. I september har totalt 180 Seat bilar lämnats för skrotning i Sverige medan 453 st. har nyregistrerats

Drivmedel för skrotade Seat modeller i september

169 st. Bensin

7 st. Diesel

2 st. Etanol

2 st. Naturgas

Drivmedel för nyregistrerade Seat i september

257 st. Bensin

62 st. Mild-Hybrid Bensin

41 st. Plug-in Hybrid Bensin

35 st. Diesel

20 st. Natural Gas

18 st. Electric

Stort återvinningsvärde i uttjänta Seat bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Seat-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Seat till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 1 703 Seat strukits ur vägtrafikregistret, medan 6 135 har nyregistrerats. I september skrotades 16 529 personbilar, medan 24 450 nyregistrerades. Och under året har 142 241 personbilar skrotats medan 257 968 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Seat modellerna för 2021 visas nedan.

I sept. har 74 St. Ibiza skrotats och under jan.-sept. har 613 st. skrotats

I sept. har 24 st. Cordoba skrotats och under jan.-sept. har 285 st. skrotats

I sept. har 36 st. Leon skrotats och under jan.-sept. har 264 st. skrotats

I sept. har 20 st. Toledo skrotats och under jan.-sept. har 226 st. skrotats

I sept. har 16 st. Alhambra skrotats och under jan.-sept. har 132 st. skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Seat modellerna för 2021 visas nedan.

I sept. har 162 st. Leon nyregistrerats och under jan.-sept. har 2 355 nyregistrerats

I sept. har 110 st.Arona nyregistrerats och under jan.-sept. har 1 283 nyregistrerats

I sept. har 83 st. Ibiza nyregistrerats och under jan.-sept. har 1 120 nyregistrerats

I sept. har 28 st. Tarraco nyregistrerats och under jan.-sept. har 583 nyregistrerats

I sept. har 27 st. Ateca nyregistrerats och under jan.-sept. har 552 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken