Skrotade och nyregistrerade Fiat bilar September 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Fiat bilar i september 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Fiat modellerna som skrotas. I september har totalt 134 Fiat bilar lämnats för skrotning i Sverige medan 294 st. har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Fiat modeller i september

79 st. Bensin

53 st. Diesel

2 st. Naturgas

Drivmedel för nyregistrerade Fiat i september

105 st. Electric

73 st. Mild-Hybrid Bensin

63 st. Diesel

53 st. Natural Gas

Stort återvinningsvärde i uttjänta Fiat bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Fiat-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Fiat till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 1 187 st. Fiat strukits ur vägtrafikregistret, medan 1 888 har nyregistrerats. I september skrotades 16 529 personbilar, medan 24 450 nyregistrerades. Och under året har 142 241 personbilar skrotats medan 257 968 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Fiat modellerna för 2021 visas nedan.

I sept. har 31 st. Punto skrotats och under jan.-sept. har 307 st. skrotats

I sept. har 21 st. Fiorino skrotats och under jan.-sept. har 191 st. skrotats

I sept. har 10 st. Palio skrotats och under jan.-sept. har 115 st. skrotats

I sept. har 12 st. Stilo skrotats och under jan.-sept. har 90 st. skrotats

I sept. har 13 st. Ducato skrotats och under jan.-sept. har 70 st. skrotats

De 5 mest frekventa skrotade Fiat modellerna för 2021 visas nedan.

I sept. har 124 st. modell 500 nyregistrerats och under jan.-sept. har 785 nyregistrerats

I sept. har 66 st. Dobio nyregistrerats och under jan.-sept. har 384 nyregistrerats

I sept. har 34 st. Ducato nyregistrerats och under jan.-sept. har 258 nyregistrerats

I sept. har 15 st. Talento nyregistrerats och under jan.-sept. har 207 nyregistrerats

I sept. har 53 st. Tipo nyregistrerats och under jan.-sept. har 176 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken