Skrotade och nyregistrerade Honda bilar September 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Honda bilar i september 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Honda modellerna som skrotas. I september har totalt 151 Honda bilar lämnats för skrotning i Sverige medan 98 st. har nyregistrerats

Drivmedel för skrotade Honda modeller i september

130 st. Bensin

9 st. Diesel

12 st. Mild-Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Honda i september

73 st. Mild-Hybrid Bensin

15 st. Bensin

10 st. Electric

Stort återvinningsvärde i uttjänta Honda bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Honda-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Honda till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 1 198 st. Honda strukits ur vägtrafikregistret, medan 822 nyregistrerats. I september skrotades 16 529 personbilar, medan 24 450 nyregistrerades. Och under året har 142 241 personbilar skrotats medan 257 968 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Honda modellerna för 2021 visas nedan.

I sept. har 73 st. Civic skrotats och under jan.-sept. har 578 skrotats

I sept. har 39 st. Accond skrotats och under jan.-sept. har 288 skrotats

I sept. har 20 st.CR-V skrotats och under jan.-sept. har 191 skrotats

I sept. har 7 st. Jazz skrotats och under jan.-sept. har 46 skrotats

I sept. har 2 st. HR-V skrotats och under jan.-sept. har 21 skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Honda modellerna för 2021 visas nedan.

I sept. har 40 st. CR-V nyregistrerats och under jan.-sept. har 282 nyregistrerats

I sept. har 33 st. Jazz nyregistrerats och under jan.-sept. har nyregistrerats

I sept. har 14 st. Civic nyregistrerats och under jan.-sept. har 183 nyregistrerats

I sept. har 1 st. HR-V nyregistrerats och under jan.-sept. har 62 nyregistrerats

I sept. har 10 st. E nyregistrerats och under jan.-sept. har 62 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken