Skrotade och nyregistrerade Seat bilar maj 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Seat bilar i maj 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Seat modellerna som skrotas. I maj har totalt 199 Seat bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 713 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Seat modeller i maj (redovisade)

183 st. Bensin

14 st. Diesel

1 st. Ethanol

1 st. Natural Gas

Drivmedel för nyregistrerade Seat i maj (redovisade)

449 st. Bensin

106 st. Plug-in Hybrid Bensin

55 st. Natural Gas

53 st. Mild-Hybrid Bensin

31 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Seat bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Seat-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Seat till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 935 st. Seat strukits ur vägtrafikregistret medan 3 943 har nyregistrerats. I maj skrotades 16 255 personbilar medan 26 674 nyregistrerades. Och under året har 77 488 personbilar skrotats medan 153 755 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Seat modeller i maj visas nedan

69 st. Ibiza har skrotats

31 st. Leon har skrotats

26 st. Toledo har skrotats

26 st. Cordoba har skrotats

22 st. Alhambra har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Seat modellerna i maj visas nedan

222 st. Arona har nyregistrerats

193 st. Leon har nyregistrerats

109 st. Ateca har nyregistrerats

87 st. Ibiza har nyregistrerats

72 st. Tarrac har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken