Skrotade och nyregistrerade Seat bilar april 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Seat bilar i april 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Seat modellerna som skrotas. I april har totalt 168 Seat bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 608 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Seat modeller i april (redovisade)

154 st. Bensin

13 st. Diesel

1 st. Ethanol

Drivmedel för nyregistrerade Seat i april (redovisade)

368 st. Bensin

102 st. Plug-in Hybrid Bensin

61 st. Natural Gas

30 st. Electric

29 st. Mild-Hybrid Bensin

18 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Seat bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Seat-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Seat till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 736 st. Seat strukits ur vägtrafikregistret, medan 3 230 har nyregistrerats. I april skrotades 16 109 personbilar, medan 23 465 nyregistrerades. Och under året har 61 233 personbilar skrotats medan 127 081 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Seat modeller i april visas nedan

65 st. Ibiza har skrotats

30 st. Cordoba har skrotats

21 st. Toledo har skrotats

21 st. Leon har skrotats

17 st. Alhambra har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Seat modellerna i april visas nedan

180 st. Leon har nyregistrerats

145 st. Ibiza har nyregistrerats

137 st. Arona har nyregistrerats

77 st. Ateca har nyregistrerats

36 st. Tarrac har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken