Skrotade och nyregistrerade Seat bilar juni 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Seat bilar i juni 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Seat modellerna som skrotas. I juni har totalt 185 Seat bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 710 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Seat modeller i juni (redovisade)

169 st. Bensin

16 st. Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Seat i juni (redovisade)

377 st. Bensin

175 st. Plug-in Hybrid Bensin

88 st. Mild-Hybrid Bensin

34 st. Natural Gas

20 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Seat bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Seat-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Seat till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 1 120 st. Seat strukits ur vägtrafikregistret medan 4 653 har nyregistrerats. I juni skrotades 16 727 personbilar medan 38 707 nyregistrerades. Och under året har 94 215 personbilar skrotats medan 192 462 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Seat modeller i juni visas nedan

65 st. Ibiza har skrotats

34 st. Cordoba har skrotats

28 st. Toledo har skrotats

23 st. Leon har skrotats

14 st. Alhambra har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Seat modellerna i juni visas nedan

257 st. Leon har nyregistrerats

150 st. Ibiza har nyregistrerats

149 st. Arona har nyregistrerats

83 st. Tarrac har nyregistrerats

39 st. Ateca har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken