Skrotade och nyregistrerade Seat bilar januari 2022

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Seat-bilar i januari 2022. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Seat-modeller som skrotas. I denna månad har totalt 116 Seat-bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 211 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade i januari (redovisade)

110 st. Bensin

5 st. Diesel

1 st. Ethanol

Drivmedel för nyregistrerade Seat i januari (redovisade)

115 st. Bensin

34 st. Mild-Hybrid Bensin

32 st. Natural Gas

21 st. Plug-in Hybrid Bensin

9 st. Diesel

Seat:s försäljning av el-varianter jämförd med genomsnittsvärden

Under nuvarande år har 211 Seat nyregistrerats varav 0 (0 %) har varit

Electric och 21 (10,0 %) har varit Plug-in Hybrid samt 116 Seat har skrotats.

Under samma tid har 19 230 personbilar nyregistrerats varav 4 698 (24,4 %) har varit Electric och 4 851 (25,2 %) har varit Plug-in Hybrid samt 11 000 har skrotats.

De 5 mest frekventa skrotade Seat-modeller i januari visas nedan

41 st. Ibiza har skrotats

23 st. Leon har skrotats

21 st. Cordoba har skrotats

13 st. Toledo har skrotats

9 st. Alhambra har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Seat-modeller i januari visas nedan

86 st. Leon har nyregistrerats

61 st. Arona har nyregistrerats

27 st. Ateca har nyregistrerats

20 st. Ibiza har nyregistrerats

17 st. Tarrac har nyregistrerats

Stort återvinningsvärde i uttjänta Seat-bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Seat-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Seat till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken