Skrotade och nyregistrerade Renault bilar januari 2022

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Renault-bilar i januari 2022. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Renault-modeller som skrotas. I denna månad har totalt 543 Renault-bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 499 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Renault i januari (redovisade)

422 st. Bensin

86 st. Diesel

26 st. Ethanol

9 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Renault i januari (redovisade)

261 st. Bensin

100 st. Diesel

80 st. Plug-in Hybrid Bensin

49 st. Electric

9 st. Mild-Hybrid Bensin

Renault:s försäljning av el-varianter jämförd med genomsnittsvärden

Under nuvarande år har 499 Renault nyregistrerats varav 49 (9,8 %) har varit Electric och 80 (16,0 %) har varit Plug-in Hybrid samt 543 Renault har skrotats.

Under samma tid har 19 230 personbilar nyregistrerats varav 4 698 (24,4 %) har varit Electric och 4 851 (25,2 %) har varit Plug-in Hybrid samt 11 000 har skrotats.

De 5 mest frekventa skrotade Renault-modeller i januari visas nedan

188 st. Clio har skrotats

136 st. Megane har skrotats

76 st. Scenic har skrotats

42 st. Laguna har skrotats

39 st. Kangoo har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Renault-modeller i januari visas nedan

167 st. Clio har nyregistrerats

140 st. Captur har nyregistrerats

62 st. Kangoo har nyregistrerats

44 st. ZOE har nyregistrerats

30 st. Megane har nyregistrerats

Stort återvinningsvärde i uttjänta Renault-bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Renault-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Renault till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken