Skrotade och nyregistrerade Seat bilar februari 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Seat bilar i februari 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Seat modellerna som skrotas. I februari har totalt 183 Seat bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 679 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Seat modeller i februari (redovisade)

169 st. Bensin

14 st. Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Seat i februari (redovisade)

453 st. Bensin

108 st. Plug-in Hybrid Bensin

47 st. Mild-Hybrid Bensin

42 st. Natural Gas

26 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Seat bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Seat-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Seat till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 391 st. Seat strukits ur vägtrafikregistret, medan 1 601 har nyregistrerats. I februari skrotades 14 130 personbilar, medan 25 544 nyregistrerades. Och under året har 28 921 personbilar skrotats medan 57 338 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Seat modeller i februari visas nedan

67 st. Ibiza har skrotats

36 st. Cordoba har skrotats

25 st. Leon har skrotats

20 st. Toledo har skrotats

13 st. Arosa har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Seat modellerna i februari visas nedan

281 st. Leon har nyregistrerats

142 st. Ibiza har nyregistrerats

120 st. Arona har nyregistrerats

106 st. Tarrac har nyregistrerats

56 st. Ateca har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken