Skrotade och nyregistrerade Seat bilar januari 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Seat bilar i januari 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Seat modellerna som skrotas. I januari har totalt 178 Seat bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 712 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Seat modeller i januari (redovisade)

167 st. Bensin

10 st. Diesel

1 st. Ethanol

Drivmedel för nyregistrerade Seat i januari (redovisade)

452 st. Bensin

141 st. Plug-in Hybrid Bensin

53 st. Natural Gas

46 st. Mild-Hybrid Bensin

19 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Seat bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Seat-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Seat till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. I januari skrotades 12 311 personbilar medan 22 911 nyregistrerades.

De 5 mest frekventa skrotade Seat modeller i januari visas nedan

57 st. Ibiza har skrotats

31 st. Cordoba har skrotats

29 st. Leon har skrotats

27 st. Toledo har skrotats

19 st. Arosa har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Seat modellerna i januari visas nedan

281 st. Leon har nyregistrerats

142 st. Ibiza har nyregistrerats

120 st. Arona har nyregistrerats

106 st. Tarrac har nyregistrerats

56 st. Ateca har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken