Skrotade och nyregistrerade Seat bilar mars 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Seat bilar i mars 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Seat modellerna som skrotas. I mars har totalt 207 Seat bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 1 232 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Seat modeller i mars (redovisade)

191 st. Bensin

15 st. Diesel

1 st. Natural Gas

Drivmedel för nyregistrerade Seat i mars (redovisade)

522 st. Bensin

511 st. Plug-in Hybrid Bensin

87 st. Mild-Hybrid Bensin

62 st. Diesel

47 st. Natural Gas

Stort återvinningsvärde i uttjänta Seat bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Seat-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Seat till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 568 st. Seat strukits ur vägtrafikregistret, medan 2 622 har nyregistrerats. I mars skrotades 18 683 personbilar, medan 55 161 nyregistrerades. Och under året har 45 124 personbilar skrotats medan 103 616 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Seat modeller i mars visas nedan

69 st. Ibiza har skrotats

37 st. Cordoba har skrotats

30 st. Toledo har skrotats

28 st. Leon har skrotats

19 st. Alhambra har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Seat modellerna i mars visas nedan

673 st. Leon har nyregistrerats

159 st. Arona har nyregistrerats

136 st. Tarrac har nyregistrerats

118 st. Ateca har nyregistrerats

113 st. Ibiza har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken