Skrotade och nyregistrerade Seat bilar augusti 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Seat bilar i augusti 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Seat modellerna som skrotas. I augusti har totalt 212 Seat bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 514 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Seat modeller i augusti (redovisade)

192 st. Bensin

15 st. Diesel

3 st. Ethanol

1 st. Natural Gas

1 st. Mild-Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Seat i augusti (redovisade)

326 st. Bensin

82 st. Plug-in Hybrid Bensin

46 st. Mild-Hybrid Bensin

28 st. Natural Gas

20 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Seat bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Seat-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Seat till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 1 523 st. Seat strukits ur vägtrafikregistret medan 5 702 har nyregistrerats. I augusti skrotades 17 372 personbilar medan 22 181 nyregistrerades. Och under året har 125 712 personbilar skrotats medan 232 540 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Seat modeller i augusti visas nedan

82 st. Ibiza har skrotats

34 st. Leon har skrotats

32 st. Cordoba har skrotats

30 st. Toledo har skrotats

14 st. Alhambra har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Seat modellerna i augusti visas nedan

157 st. Leon har nyregistrerats

137 st. Ibiza har nyregistrerats

125 st. Arona har nyregistrerats

34 st. Tarrac har nyregistrerats

31 st. Ateca har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken