Skrotade och nyregistrerade Audi bilar oktober 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Audi bilar i oktober 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Audi modellerna som skrotas. I oktober har totalt 650 Audi-bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 781 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Audi modeller i oktober

515 st. Bensin

132 st. Diesel

1 st. Ethanol

1 st. Plug-in Hybrid Bensin

1 st. Mild-Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Audi i oktober

195 st. Electric

139 st. Bensin

153 st. Mild-Hybrid Bensin

144 st. Mild-Hybrid Diesel

121 st. Plug-in Hybrid Bensin

6 st. Diesel

3 st. Natural Gas

Stort återvinningsvärde i uttjänta Audi bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Audi-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Audi till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 6 843 st. Audi strukits ur vägtrafikregistret, medan 13 616 har nyregistrerats. I oktober skrotades 15 624 personbilar medan 22 241 nyregistrerades. Och under året har 157 866 personbilar skrotats medan 280 287 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Audi modellerna i oktober visas nedan

215 st. A4 har skrotats

191 st. A6 har skrotats

96 st. A3 har skrotats

56 st. modell 100 har skrotats

46 st. modell 80 har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Audi modellerna i oktober visas nedan

127 st. A3 har nyregistrerats

107 st. Q5 har nyregistrerats

106 st. A6 har nyregistrerats

105 st. e-tronhar nyregistrerats

77 st. Q3 har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken