Skrotade och nyregistrerade Seat bilar juli 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Seat bilar i juli 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Seat modellerna som skrotas. I juli har totalt 191 Seat bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 535 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Seat modeller i juli (redovisade)

170 st. Bensin

19 st. Diesel

1 st. Natural Gas

1 st. Ethanol

Drivmedel för nyregistrerade Seat i juli (redovisade)

274 st. Bensin

113 st. Mild-Hybrid Bensin

109 st. Plug-in Hybrid Bensin

19 st. Diesel

12 st. Electric

Stort återvinningsvärde i uttjänta Seat bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Seat-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Seat till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 1 311 st. Seat strukits ur vägtrafikregistret medan 5 188 har nyregistrerats. I juli skrotades 14 125 personbilar medan 17 897 nyregistrerades. Och under året har 108 340 personbilar skrotats medan 210 359 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Seat modeller i juli visas nedan

65 st. Ibiza har skrotats

37 st. Leon har skrotats

35 st. Cordoba har skrotats

24 st. Toledo har skrotats

12 st. Alhambra har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Seat modellerna i juli visas nedan

240 st. Leon har nyregistrerats

88 st. Ibiza har nyregistrerats

73 st. Arona har nyregistrerats

46 st. Ateca har nyregistrerats

40 st. Tarrac har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken