Skrotade och nyregistrerade Renault bilar mars 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Renault bilar i mars 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Renault modellerna som skrotas. I mars har totalt 987 Renault bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 2 085 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Renault modeller i mars

752 st. Bensin

195 st. Diesel

33 st. Ethanol

7 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Renault i mars

1 025 st. Diesel

521 st. Bensin

393 st. Plug-in Hybrid Bensin

90 st. Electric

56 st. Mild-Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Renault bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Renault-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Renault till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 2 592 st. Renault strukits ur vägtrafikregistret, medan 3 404 har nyregistrerats. I mars skrotades 18 683 personbilar, medan 55 161 nyregistrerades. Och under året har 45 124 personbilar skrotats medan 103 616 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Renault modellerna i mars visas nedan

303 st. Megane har skrotats

277 st. Clio har skrotats

99 st. Scenic har skrotats

96 st. Kangoo har skrotats

73 st. Laguna har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Renault modellerna i mars visas nedan

594 st. Captur har nyregistrerats

372 st. Trafic har nyregistrerats

364 st. Master har nyregistrerats

261 st. Kangoo har nyregistrerats

220 st. Megane har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken