Skrotade och nyregistrerade Renault bilar februari 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Renault bilar i februari 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Renault modellerna som skrotas. I februari har totalt 887 Renault bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 700 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Renault modeller i februari

730 st. Bensin

123 st. Diesel

31 st. Ethanol

3 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Renault i februari

287 st. Diesel

214 st. Bensin

114 st. Electric

73 st. Plug-in Hybrid Bensin

12 st. Mild-Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Renault bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Renault-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Renault till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 1 770 st. Renault strukits ur vägtrafikregistret, medan 1 590 har nyregistrerats. I februari skrotades 14 130 personbilar, medan 25 544 nyregistrerades. Och under året har 28 921 personbilar skrotats medan 57 338 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Renault modellerna i februari visas nedan

235 st. Clio har skrotats

214 st. Megane har skrotats

171 st. Kangoo har skrotats

123 st. Scenic har skrotats

50 st. Laguna har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Renault modellerna i februari visas nedan

171 st. Captur har nyregistrerats

138 st. Trafic har nyregistrerats

110 st. Kangoo har nyregistrerats

78 st. Megane har nyregistrerats

69 st. Master har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken