Skrotade och nyregistrerade Renault bilar april 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Renault bilar i april 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Renault modellerna som skrotas. I april har totalt 895 Renault bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 520 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Renault modeller i april

727 st. Bensin

146 st. Diesel

15 st. Ethanol

7 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Renault i april

201 st. Electric

166 st. Bensin

103 st. Diesel

32 st. Plug-in Hybrid Bensin

18 st. Mild-Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Renault bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Renault-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Renault till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 3 487 st. Renault strukits ur vägtrafikregistret, medan 3 924 har nyregistrerats. I april skrotades 18 109 personbilar, medan 23 465 nyregistrerades. Och under året har 61 233 personbilar skrotats medan 127 081 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Renault modellerna i april visas nedan

270 st. Megane har skrotats

245 st. Clio har skrotats

131 st. Scenic har skrotats

85 st. Kangoo har skrotats

69 st. Laguna har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Renault modellerna i april visas nedan

138 st. Zoe har nyregistrerats

99 st. Kangoo har nyregistrerats

93 st. Captur har nyregistrerats

86 st. Clio har nyregistrerats

44 st. Trafic har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken