Skrotade och nyregistrerade Renault bilar maj 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Renault bilar i maj 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Renault modellerna som skrotas. I maj har totalt 864 Renault bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 803 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Renault modeller i maj

708 st. Bensin

139 st. Diesel

12 st. Ethanol

5 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Renault i maj

272 st. Bensin

260 st. Diesel

169 st. Electric

53 st. Plug-in Hybrid Bensin

49 st. Mild-Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Renault bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Renault-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Renault till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 4 351 st. Renault strukits ur vägtrafikregistret medan 4 727 har nyregistrerats. I maj skrotades 16 255 personbilar, medan 26 674 nyregistrerades. Och under året har 77 488 personbilar skrotats medan 153 755 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Renault modellerna i maj visas nedan

256 st. Megane har skrotats

235 st. Clio har skrotats

111 st. Scenic har skrotats

83 st. Laguna har skrotats

67 st. Kangoo har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Renault modellerna i maj visas nedan

190 st. Clio har nyregistrerats

136 st. Kangoo har nyregistrerats

133 st. Zoe har nyregistrerats

124 st. Captur har nyregistrerats

90 st. Trafic har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken