Skrotade och nyregistrerade Renault bilar juni 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Renault bilar i juni 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Renault modellerna som skrotas. I juni har totalt 944 Renault bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 1 330 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Renault modeller i juni

767 st. Bensin

155 st. Diesel

19 st. Ethanol

3 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Renault i juni

401 st. Bensin

380 st. Diesel

278 st. Electric

139 st. Mild-Hybrid Bensin

132 st. Plug-in Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Renault bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Renault-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Renault till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 5 295 st. Renault strukits ur vägtrafikregistret medan 6 057 har nyregistrerats. I juni skrotades 16 727 personbilar, medan 38 707 nyregistrerades. Och under året har 94 215 personbilar skrotats medan 192 462 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Renault modellerna i juni visas nedan

292 st. Megane har skrotats

238 st. Clio har skrotats

140 st. Scenic har skrotats

99 st. Kangoo har skrotats

68 st. Laguna har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Renault modellerna i juni visas nedan

371 st. Clio har nyregistrerats

224 st. Captur har nyregistrerats

217 st. Zoe har nyregistrerats

191 st. Kangoo har nyregistrerats

156 st. Trafic har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken