Skrotade och nyregistrerade Renault bilar juli 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Renault bilar i juli 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Renault modellerna som skrotas. I juli har totalt 751 Renault bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 1 429 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Renault modeller i juli

630 st. Bensin

105 st. Diesel

14 st. Ethanol

2 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Renault i juli

186 st. Bensin

138 st. Diesel

56 st. Electric

36 st. Plug-in Hybrid Bensin

13 st. Mild-Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Renault bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Renault-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Renault till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 6 046 st. Renault strukits ur vägtrafikregistret medan 6 486 har nyregistrerats. I juli skrotades 14 125 personbilar, medan 17 888 nyregistrerades. Och under året har 108 340 personbilar skrotats medan 210 350 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Renault modellerna i juli visas nedan

245 st. Megane har skrotats

195 st. Clio har skrotats

104 st. Scenic har skrotats

70 st. Laguna har skrotats

53 st. Kangoo har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Renault modellerna i juli visas nedan

113 st. Clio har nyregistrerats

95 st. Captur har nyregistrerats

67 st. Trafic har nyregistrerats

46 st. Kangoo har nyregistrerats

42 st. Master har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken