Skrotade och nyregistrerade Renault bilar augusti 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Renault bilar i augusti 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Renault modellerna som skrotas. I augusti har totalt 995 Renault bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 653 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Renault modeller i augusti

812 st. Bensin

153 st. Diesel

26 st. Ethanol

4 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Renault i augusti

230 st. Bensin

207 st. Diesel

111 st. Electric

87 st. Plug-in Hybrid Bensin

18 st. Mild-Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Renault bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Renault-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Renault till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 7 041 st. Renault strukits ur vägtrafikregistret medan 7 139 har nyregistrerats. I augusti skrotades 17 372 personbilar, medan 22 179 nyregistrerades. Och under året har 125 712 personbilar skrotats medan 232 529 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Renault modellerna i augusti visas nedan

316 st. Megane har skrotats

255 st. Clio har skrotats

133 st. Scenic har skrotats

86 st. Laguna har skrotats

84 st. Kangoo har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Renault modellerna i augusti visas nedan

125 st. Captur har nyregistrerats

123 st. Clio har nyregistrerats

99 st. Zoe har nyregistrerats

88 st. Trafic har nyregistrerats

63 st. Master har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken