Skrotade och nyregistrerade Peugeot bilar januari 2022

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Peugeot-bilar i januari 2022. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Peugeot-modeller som skrotas. I denna månad har totalt 593 Peugeot lämnats för skrotning i Sverige samt 525 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Peugeot i januari (redovisade)

422 st. Bensin

160 st. Diesel

10 st. Ethanol

1 st. Mild-Hybrid Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Peugeot i januari (redovisade)

191 st. Electric

120 st. Diesel

111 st. Plug-in Hybrid Bensin

103 st. Bensin

Peugeot:s försäljning av el-varianter jämförd med genomsnittsvärden

Under nuvarande år har 525 Peugeot nyregistrerats varav 191 (36,4 %) har varit Electric och 111 (21,1 %) har varit Plug-in Hybrid samt 593 Peugeot har skrotats.

Under samma tid har 19 230 personbilar nyregistrerats varav 4 698 (24,4 %) har varit Electric och 4 851 (25,2 %) har varit Plug-in Hybrid samt 11 000 har skrotats.

De 5 mest frekventa skrotade Peugeot-modeller i januari visas nedan

176 st. 307 har skrotats

118 st. 206 har skrotats

43 st. Partner har skrotats

42 st. 308 har skrotats

34 st. 406 har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Peugeot-modeller i januari visas nedan

138 st. 2008 har nyregistrerats

97 st. 208 har nyregistrerats

83 st. 3008 har nyregistrerats

58 st. Expert har nyregistrerats

55 st. 308 har nyregistrerats

Stort återvinningsvärde i uttjänta Peugeot-bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Peugeot-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Peugeot till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken