Skrotade och nyregistrerade Renault bilar januari 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Renault bilar i januari 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Renault modellerna som skrotas. I januari har totalt 718 Renault bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 619 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Renault modeller i januari

573 st. Bensin

125 st. Diesel

15 st. Ethanol

5 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Renault i januar

270 st. Diesel

144 st. Bensin

176 st. Plug-in Hybrid Bensin

145 st. Plug-in Hybrid Diesel

106 st. Electric

53 st. Mild-Hybrid Bensin

46 st Plug-in Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Renault bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Renault-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Renault till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. I januari skrotades 12 311 personbilar medan 22 911 nyregistrerades.


De 5 mest frekventa skrotade Renault modellerna i januari visas nedan

224 st. Megane har skrotats

184 st. Clio har skrotats

83 st. Scenic har skrotats

57 st. Laguna har skrotats

50 st. Kangoo har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Renault modellerna i januari visas nedan

125 st.Trafic har nyregistrerats

116 st. Kangoo har nyregistrerats

110 st. Clio har nyregistrerats

97 st. Captur har nyregistrerats

58 st. Zoe har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken